Zajęcia sportowe niosą naszym pociechom wiele korzyści . Ruch zbawiennie działa na ciało, dotleniając organizm wzmacniając kości i mięśnie dziecka. Przyjemność płynąca z aktywności fizycznej ma wspaniały wpływ na umysł dziecka.

Zajęcia sportowe rozwijają zmysły, przede wszystkim wspomagając równowagę i koncentrację. Aktywność fizyczna niweluje stres, nadmiar energii i skutecznie odwraca uwagę dziecka od złych myśli nawet w gorszy dzień.

Dzięki zajęciom sportowym dzieci uczą się współpracy z innymi i poznają tajniki organizowania zadań w grupie. Dzieci wychowywane są w przekonaniu, że trzeba zachowywać się uczciwie i pokazują, że każdy, kto przystępuje do zawodów, ma na starcie takie same szanse. Zajęcia sportowe pokazują, że z ruchu i współzawodnictwa można czerpać radość. Uczą także wytrwałości i systematyczności w dążeniu do celu, kształtują poczucie współodpowiedzialności i umiejętność przegrywania. Aktywność fizyczna uczy samodoskonalenia, pokonywania własnych słabości i wiary w siebie podczas podejmowania decyzji i dokonywania wyborów.

Adresatami projektu „Aktywny przedszkolak” są dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat). Program zajęć kładzie nacisk na liczne gry i zabawy ruchowe, które mają być gwarancją prawidłowego rozwoju fizycznego i motorycznego każdego dziecka. Celem zajęć jest wyrobienie nawyku ruchowego oraz integracja grupy poprzez ruch i wspólną zabawę.

Więcej informacji