STOWARZYSZENIE FABRYKA SPORTU I REKREACJI

ul. Leśna 20/61,
85-676 Bydgoszcz, 

NIP: 967 146 87 75
KRS: 0001056446
Regon: 526317333

Tel.: 572-248-776
Tel.: 575-777-608

E-mail: kontakt @ fabryka-sportu.com