Aktywny Przedszkolak

Dzieci uwielbiają się ruszać. Ich chęć do aktywnej zabawy jest wręcz niepohamowana.

Fabryka sportu i rekreacji  wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci organizuje zajęcia sportowe w formie gier i zabaw ruchowych z przyborami. Dziecko, które dużo się rusza, ma większą szansę być zdrowym dorosłym. Aktywność ruchowa pomaga zbudować rusztowanie z mięśni, które ochroni stawy i kręgosłup przed przeciążeniami, bólem, urazami. Sport pozwala na trening zmysłu równowagi i koordynacji. Poprawia wydolność, dotlenia tkanki, wzmacnia kości, reguluje przemianę materii. Pozwala lepiej wykorzystać energię. Nie bez powodu aktywność fizyczna znajduje się w podstawie piramidy zdrowego żywienia.

Nasze zajęcia odbywają się na terenie przedszkola, co z pewnością jest dla Państwa ułatwieniem, bo nie trzeba dowozić i odbierać dziecka z zajęć dodatkowych. Zajęcia prowadzone są przez profesjonalnych trenerów. Naszym głównym motto jest sport poprzez dobrą zabawę.

Każde zajęcia rozpoczynają się od rozgrzewki. Już od najmłodszych lat dzieci powinny zaznajamiać się z zasadami prawidłowego wykonywania ćwiczeń i organizacji zajęć:

  1. Zbiórka, przywitanie.
  2. Rozgrzewka
  3. Część główna-nauczanie i doskonalenie sekwencji ruchowych
  4. Formy gier i zabaw ruchowych:

Celem jest ich wyćwiczenie umiejętności skupiania uwagi podczas zabaw, czynności ruchu i opanowanie określonych umiejętności. Dają prowadzącemu możliwości do uczenia zasad wymijania podczas zmian miejsc, zajmowania stanowisk w określonym punkcie. Umożliwiają opanowanie umówionych znaków i sygnałów (porozumiewanie się bez słów, przyswajanie zasad poruszania się) . Ruch może być szybki lub wolny, nieoczekiwany, zaskakujący, wymagający skupienia uwagi. Zabawy te sprzyjają kształtowaniu szybkiej i celnej reakcji, spostrzegawczości i orientacji, kojarzenia określonych form ruchu i świadomej dyscypliny. Sprzyjają przez to lepszemu opanowaniu grupy oraz wprowadzeniu w jej zachowanie ładu i porządku. Kształtują szybką reakcję na sygnał, na nieoczekiwane bodźce. Ten rodzaj zabawy jest często przygotowaniem do wszelkich innych zabaw organizowanych w czasie zajęć kultury fizycznej, gdyż pozwala odpowiednio ustawić grupę, podzielić dzieci na zespoły, wyuczyć najprostszych form zbiórek i ustawień: – w rzędzie – w dwurzędzie z chwytem rąk (parami)  – w kole – w gromadzie – w rozsypce

Celem ich jest kształtowanie poczucia równowagi, ćwiczeń w stanie równoważnym lub w chodzeniu po zwężonej, po podwyższonej powierzchni z wykorzystaniem odpowiednich, dodatkowych czynności: w zależności od wieku wprowadza się określone utrudnienia.

Wpływają korzystnie na umuzykalnianie, poczucie rytmu i koordynacje ruchu. Kształtują estetykę ruchu, piękno, harmonię, poprawne ułożenie ciała. Ruch stosowany w toku tych zabaw nie stanowi podstawowych wartości. Głównie chodzi tu o harmonię ruchu z rytmem oraz dostosowaniu się do treści zabawy. Sprzyjają wyróżnieniu indywidualnych inwencji twórczych, dobremu nastrojowi i odprężeniu.

Wpływają na prawidłowe kształtowanie się skrzywień kręgosłupa, wzmacniają aparat kostno-stawowy, wiązadłowy oraz kształtują cechy motoryczne – zwłaszcza siłę. Tym zabawom towarzyszy dobry nastrój, psychiczne odprężenie.

Jeden z bardziej wszechstronnych środków pobudzenia ustroju. Wywołują korzystne zmiany nie tylko w aparacie ruchowym, ale też w układzie krążenia i oddychania, przemianie materii, podnoszenia wydolności fizycznej ustroju. Stanowią pożądaną formę czynnego wypoczynku uczniów. Kształtują cech motoryki: szybkość, wytrzymałość, zręczność, zwinność. Mogą być stosowane w różnych okresach życia. Sprzyjają kształtowaniu się cech charakteru.

Wpływają na wszystkie grupy ruchowe. Wymagają siły i umiejętności celnego rzucania. Doskonalą i kształtują koordynację wzrokowo-ruchową, skupienia uwagi.

Rozwijają motorykę. Sprzyjają kształtowaniu koordynacji nerwowo-ruchowej, zwłaszcza wtedy gdy wykonywanie skoku łączy się z biegiem czy rozbieganiem umożliwiającym większą efektywność skoku. Wzmacniają stawy kończyn dolnych, zachowanie odpowiedniej postawy w locie. Umożliwiają też opanowanie szeregu umiejętności, które mogą być bardzo przydatne w życiu.

Doprowadzają do doskonałości umiejętności podbijania, prowadzenia piłki nogą. Przygotowują do gry w piłkę nożną w połączeniu z elementami biegu. Sprzyjają kształtowaniu cech motoryki. Kształtują umiejętności współpracy, współdziałania, świadomej dyscypliny. Doskonalą i rozwijają szybką reakcję oraz koncentrację uwagi.

Wpływają na ogólny rozwój. Mają ogromne znaczenie w rozwoju mięśni całego ciała, szczególnie pasa barkowego, ramion, tułowia. Uczą naturalnego pokonywania przeszkód, poprawnego i bezpiecznego chwytu.

5. Część końcowa: zabawa rozluźniająca

6. Zbiórka, pożegnanie

Zabawy i gry ruchowe oddziałują na psychiczną i umysłową stronę osobowości bawiącego się. Sprzyjają nerwowemu odprężeniu i czynnemu wypoczynkowi. Towarzyszy im zwykle duże zaangażowanie uczniów i przeżywanie dużych emocji, co zbliża je do sportu. Dzięki dużym walorom wychowawczo-zdrowotnym zabaw, należy je szeroko popularyzować, właściwie organizować. Powinny one stać się ważnym środkiem wychowania dzieci. Wynika więc z tego, że prawidłowe wychowanie fizyczne dzieci w młodszym wieku, uprawianie przez nich zabaw ruchowych pod opieką trenera  jest niezbędne dla ich harmonijnego, psychicznego i fizycznego rozwoju.

Zapraszamy do udziału w zajęciach.